Rezerwacja on-line
icon calendar icon calendar

COVID

Procedura bezpieczeństwa świadczenia usług w Resorcie Dolina Leśnicy SKI & SPA

W Resorcie „Dolina Leśnicy” SKI & SPA opracowano i wdrożono procedurę bezpieczeństwa regulującą funkcjonowanie Resortu w warunkach zaostrzonego reżimu sanitarnego. Celem Procedury jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego Gości i pracowników oraz minimalizacja ryzyka epidemicznego.

Ważne zasady i informacje, które Gość powinien poznać przed przyjazdem

 1. Każdy Gość przebywający na terenie Resortu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zapisów Procedury. Osoby, które nie przestrzegają procedur związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym zostaną poproszone o opuszczenie obiektu bez prawa ubiegania się o zwrot kosztów poniesionych w związku z rezerwacją miejsc i usług.

 2. Świadczenia noclegowe, gastronomiczne i zabiegi lecznicze są w naszym Resorcie świadczone wyłącznie na rzecz Gości i Pacjentów nie mających żadnych objawów infekcji dróg oddechowych.

 3. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wpuszczenia na teren naszych obiektów osób mających znamiona infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, duszności, podwyższona temperatura ciała, osłabienie).

 4. Każdy Gość przyjeżdżający do Resortu jest zobligowany do wypełnienia oświadczenia COVID-19 i oddania go pracownikowi recepcji.

 5. W obiekcie obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich, tj. osób nie będących Gośćmi, pracownikami lub dostawcami.

 6. Preferowanymi metodami płatności są płatności kartą lub telefonem.

 7. W pomieszczeniach mieszkalnych (pokoje i apartamenty) usługę sprzątania wykonuje się wyłącznie w czasie nieobecności Gości i wyłącznie na Ich życzenie. Nie prowadzimy usług prania ubrań należących do Gości.

 8. W Recepcji obowiązuje zakaz przechowywania jakichkolwiek przedmiotów należących do Gości: bagaży, lekarstw oraz depozytów.

 9. Osobiste rzeczy Gości pozostawione w pokoju po wymeldowaniu będą poddawane utylizacji. Utylizacji podlegać będą również wszelkie przedmioty pozostawione przez Gości w restauracji, gabinetach, salach ćwiczeń, na basenie.

 10. Resort do odwołania nie świadczy usług (basen, strefa wellness) dla osób z zewnątrz.

 11. W związku z koniecznością ozonowania pokoi i apartamentów, ulegają zmianie godziny doby hotelowej. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 16:00 a kończy o godz. 10:00

Części wspólne obiektu

 1. Każda osoba przebywająca w częściach wspólnych zobowiązana jest do noszenia osłony twarzy i nosa.

 2. Każda osoba wchodząca do części wspólnych jest zobowiązana do dezynfekcji rąk przy użyciu środka dezynfekcyjnego dostępnego przy wejściu.

 3. Osoby przebywające w częściach wspólnych zobowiązane są do zachowania między sobą dystansu 1,5 m.

Recepcja

 1. Pracownicy recepcji obsługują Gości w strefie oddzielonej szybą ochronną.

 2. Przy stanowisku recepcyjnym może znajdować się tylko jedna obsługiwana osoba.

 3. Przed obsługą każdy Gość zobowiązany jest o dezynfekcji dłoni.

 4. Po obsłudze każdego Gościa dezynfekcji podlegają blaty, terminal płatniczy i karty-klucze.

 5. Formalności meldunkowe dokonywane przy recepcji ograniczono do niezbędnego minimum.

 6. Recepcja umożliwia zakup maseczek jednorazowych.

 7. W recepcji obowiązuje zakaz przechowywania wszelkich przedmiotów należących do Gości.

Pokoje hotelowe

 1. Sprzątanie, dezynfekcja oraz wietrzenie pokoi odbywa się zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

 2. Każdorazowo, po wyjeździe Gościa, pokój jest ozonowany, wietrzony, gruntownie.

 3. sprzątany, a powierzchnie często dotykane ( blaty, krany, sedes, biurko, klamki, włączniki, pilot do telewizora, poręcze krzeseł/foteli, zagłówki łóżek) są dezynfekowane środkami o potwierdzonym certyfikatami działaniu wirusobójczym.

 4. Rutynowe sprzątanie pokoi odbywa się na wyraźne życzenie Gościa (wywieszka na zewnętrznej klamce drzwi) , wyłącznie podczas jego nieobecności.

 5. Personel sprzątający wykonuje swoje obowiązki w środkach ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki).

Restauracja

 1. Wchodząc do restauracji każdy z naszych Gości jest zobowiązany do dezynfekcji dłoni przy użyciu środka znajdującego się w dystrybutorze.

 2. Goście wchodzący do restauracji są zobowiązani do zachowania 1,5 metrowego dystansu od innych osób.

 3. Na terenie sali zachowane zostają zasady dystansowania społecznego.

 4. Do momentu zajęcia miejsc przy stolikach Goście zobowiązani są do noszenia osłony ust i nosa.

 5. Goście zajmują wyłącznie miejsca wskazane przez obsługę sali – są to stoły i krzesła poddane uprzednio dezynfekcji.

 6. Dozowniki przypraw oraz inne dodatki do dań podawane są na życzenie Gościa i dezynfekowane po każdym użyciu.

 7. Wszyscy pracownicy kuchni oraz obsługa kelnerska mają bezwzględny obowiązek wykonywania pracy w środkach ochrony osobistej (maseczki).

 

Gabinety fizjoterapii i gabinety SPA

 1. Konsultacje i zabiegi terapeutyczne oraz kosmetyczne odbywają się w ściśle określonych godzinach odnotowanych na Karcie Zabiegowej Pacjenta / Gościa

 2. Wchodząc do gabinetów terapeutycznych i kosmetycznych każda osoba jest zobowiązana do użycia osłony ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni przy użyciu środka znajdującego się w dystrybutorze.

 3. Każda osoba korzystająca z zabiegów terapeutycznych i kosmetycznych zostaje poddana przez pracownika gabinetu badaniu temperatury ciała. Badanie jest wykonywane termometrem bezdotykowym.

 4. Osoby mające znamiona infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, duszności, podwyższona temperatura ciała, osłabienie) nie będą mogły korzystać z zabiegów terapeutycznych i kosmetycznych.

 5. Przed gabinetami mogą równocześnie przebywać dwie osoby, z zachowaniem od siebie dystansu 1,5 m.

 6. Czynności wymagające kontaktu bezpośredniego między Pacjentem / Gościem a przeprowadzającym zabiegi fizjoterapeutą lub kosmetyczką wykonywane są z użyciem środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki).

 7. Po każdej wizycie Pacjenta / Gościa często dotykane powierzchnie oraz sprzęt specjalistyczny poddawany jest dezynfekcji.

 8. Minimum raz na dobę gabinety są gruntownie sprzątane, wietrzone oraz ozonowane.

 9. W gabinetach obowiązuje zakaz używania przez Gości telefonów komórkowych i innych prywatnych rzeczy wielokrotnego użytku.

 

Baseny i strefa wellness

 1. Wchodząc do szatni basenowej każda osoba jest zobowiązana do użycia osłony ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni przy użyciu środka znajdującego się w dystrybutorze.

 2. Na basenie i strefie wellness obowiązuje ograniczenie (wynikające z przepisów) liczby osób jednocześnie korzystających z tych pomieszczeń.

 3. W saunie i jacuzii mogą przebywać jednocześnie wyłącznie osoby mieszkające w tym samym pokoju.

 4. Przed skorzystaniem z basenu i strefy wellness Goście zobowiązani są do umycia ciała wodą z mydłem.

 5. W saunie Goście zobligowani są do siedzenia na ręcznikach.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

Pracownik

Gość

Natychmiastowe odsunięcie od obowiązków

Odizolowanie w wydzielonym pomieszczeniu/izolatorium

Odesłanie transportem indywidualnym do domu (oczekiwanie na transport w wydzielonym pomieszczeniu/izolatorium)

Zawiadomienie najbliższej właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej i ścisłe stosowanie się do instrukcji i zaleceń

Wstrzymanie przyjmowania gości

Wstrzymanie przyjmowania gości

Zawiadomienie najbliższej właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej i ścisłe stosowanie się do instrukcji i zaleceń

Posprzątanie i dezynfekcja obszaru przebywania i poruszania się Gościa

Posprzątanie i dezynfekcja obszaru przebywania i poruszania się pracownika

Ustalenie listy pracowników i gości obecnych w tym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał Gość i stosowanie się do wytycznych GIS dotyczących osób, które miały kontakt z zakażonym

Wdrożenie dalszych, dodatkowych procedur zleconych przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Wdrożenie dalszych, dodatkowych procedur zleconych przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Zapisy niniejszej procedury będą na bieżąco aktualizowane zgodnie ze zmianami przepisów i zaleceń.


 

 

 

Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w urządzeniu, na którym ją przeglądasz. Zawsze możesz wyłączyć ich obsługę w ustawieniach
swojej przeglądarki internetowej. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień cookies oznacza zgodę na ich stosowanie zgodnie z polityką cookies.
AKCEPTUJĘ     |     Więcej informacji w polityce prywatności